راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به قاضي پاشا
پنجشنبه 7 تير 7,840,000
جمعه 8 تير 13,380,000
پنجشنبه 14 تير 10,290,000
جمعه 15 تير 16,470,000
سه شنبه 19 تير 16,470,000
پنجشنبه 21 تير 10,780,000
جمعه 22 تير 19,560,000
سه شنبه 26 تير 22,660,000
پنجشنبه 28 تير 11,270,000
جمعه 29 تير 13,483,000
سه شنبه 2 مرداد 22,660,000
پنجشنبه 4 مرداد 12,250,000
جمعه 5 مرداد 13,622,000
سه شنبه 9 مرداد 22,660,000
پنجشنبه 11 مرداد 13,230,000
جمعه 12 مرداد 15,440,000
سه شنبه 16 مرداد 22,660,000
پنجشنبه 18 مرداد 14,700,000
جمعه 19 مرداد 16,562,000
سه شنبه 23 مرداد 22,660,000
پنجشنبه 25 مرداد 15,190,000
جمعه 26 مرداد 16,562,000
سه شنبه 30 مرداد 22,660,000
پنجشنبه 1 شهریور 16,170,000
جمعه 2 شهریور 30,900,000
سه شنبه 6 شهریور 22,660,000
پنجشنبه 8 شهریور 16,170,000
جمعه 9 شهریور 30,900,000
سه شنبه 13 شهریور 22,660,000
پنجشنبه 15 شهریور 16,170,000
جمعه 16 شهریور 30,900,000
سه شنبه 20 شهریور 22,660,000
پنجشنبه 22 شهریور 16,170,000
جمعه 23 شهریور 30,900,000
سه شنبه 27 شهریور 22,660,000
پنجشنبه 29 شهریور 13,230,000
جمعه 30 شهریور 30,900,000
جمعه 6 مهر 30,900,000