راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به نجف
شنبه 23 تير 7,663,000
يکشنبه 24 تير 9,785,000
دوشنبه 25 تير 8,330,000
سه شنبه 26 تير 7,275,000
چهارشنبه 27 تير 4,365,000
پنجشنبه 28 تير 4,074,000
جمعه 29 تير 3,880,000
شنبه 30 تير 4,120,000
يکشنبه 31 تير 5,096,000
دوشنبه 1 مرداد 5,586,000
سه شنبه 2 مرداد 6,125,000
چهارشنبه 3 مرداد 6,174,000
پنجشنبه 4 مرداد 6,174,000
جمعه 5 مرداد 6,174,000
شنبه 6 مرداد 6,125,000
يکشنبه 7 مرداد 6,174,000
دوشنبه 8 مرداد 6,272,000
سه شنبه 9 مرداد 6,125,000
چهارشنبه 10 مرداد 6,223,000
پنجشنبه 11 مرداد 6,272,000
جمعه 12 مرداد 6,272,000
شنبه 13 مرداد 5,880,000
يکشنبه 14 مرداد 6,272,000
دوشنبه 15 مرداد 6,272,000
سه شنبه 16 مرداد 5,684,000
چهارشنبه 17 مرداد 6,076,000
پنجشنبه 18 مرداد 6,272,000
جمعه 19 مرداد 6,272,000
شنبه 20 مرداد 6,272,000
يکشنبه 21 مرداد 7,760,000
دوشنبه 22 مرداد 7,760,000
سه شنبه 23 مرداد 7,760,000
چهارشنبه 24 مرداد 7,760,000
پنجشنبه 25 مرداد 8,240,000
جمعه 26 مرداد 7,760,000
يکشنبه 28 مرداد 7,760,000
دوشنبه 29 مرداد 7,760,000
سه شنبه 30 مرداد 7,760,000
چهارشنبه 31 مرداد 7,760,000
پنجشنبه 1 شهریور 8,240,000
جمعه 2 شهریور 7,760,000
يکشنبه 4 شهریور 7,760,000
دوشنبه 5 شهریور 4,365,000
سه شنبه 6 شهریور 4,365,000
چهارشنبه 7 شهریور 4,365,000
پنجشنبه 8 شهریور 4,635,000
جمعه 9 شهریور 4,365,000
شنبه 10 شهریور 6,076,000
يکشنبه 11 شهریور 4,365,000
دوشنبه 12 شهریور 4,365,000
سه شنبه 13 شهریور 6,076,000
چهارشنبه 14 شهریور 6,431,000
جمعه 16 شهریور 6,431,000
شنبه 17 شهریور 6,076,000
يکشنبه 18 شهریور 7,760,000
دوشنبه 19 شهریور 6,431,000
سه شنبه 20 شهریور 6,076,000
چهارشنبه 21 شهریور 6,431,000
جمعه 23 شهریور 6,431,000
شنبه 24 شهریور 6,076,000
يکشنبه 25 شهریور 7,760,000
دوشنبه 26 شهریور 6,431,000
سه شنبه 27 شهریور 6,076,000
چهارشنبه 28 شهریور 6,431,000
جمعه 30 شهریور 6,431,000
شنبه 31 شهریور 6,076,000
دوشنبه 2 مهر 6,431,000
سه شنبه 3 مهر 6,076,000
چهارشنبه 4 مهر 6,431,000
جمعه 6 مهر 6,431,000
شنبه 7 مهر 6,076,000
دوشنبه 9 مهر 6,431,000
سه شنبه 10 مهر 6,076,000
چهارشنبه 11 مهر 6,431,000
جمعه 13 مهر 6,431,000
شنبه 14 مهر 6,076,000
دوشنبه 16 مهر 6,431,000
سه شنبه 17 مهر 6,076,000
چهارشنبه 18 مهر 6,431,000
جمعه 20 مهر 6,431,000
شنبه 21 مهر 6,076,000
دوشنبه 23 مهر 6,431,000
سه شنبه 24 مهر 6,076,000
چهارشنبه 25 مهر 6,431,000
جمعه 27 مهر 6,431,000
شنبه 28 مهر 6,076,000
دوشنبه 30 مهر 6,431,000
سه شنبه 1 آبان 6,860,000
چهارشنبه 2 آبان 6,431,000
جمعه 4 آبان 6,431,000
شنبه 5 آبان 6,860,000
سه شنبه 8 آبان 6,860,000
شنبه 12 آبان 6,860,000
سه شنبه 15 آبان 6,860,000
شنبه 19 آبان 6,860,000
سه شنبه 22 آبان 6,860,000
شنبه 26 آبان 6,860,000
سه شنبه 29 آبان 6,860,000
شنبه 3 آذر 6,860,000
سه شنبه 6 آذر 6,860,000
شنبه 10 آذر 6,860,000
سه شنبه 13 آذر 6,860,000
شنبه 17 آذر 6,860,000
سه شنبه 20 آذر 6,860,000
شنبه 24 آذر 6,860,000
سه شنبه 27 آذر 6,860,000
شنبه 1 دی 6,860,000
سه شنبه 4 دی 6,860,000
شنبه 8 دی 6,860,000
سه شنبه 11 دی 6,860,000
شنبه 15 دی 6,860,000
سه شنبه 18 دی 6,860,000
شنبه 22 دی 6,860,000
سه شنبه 25 دی 6,860,000
شنبه 29 دی 6,860,000
سه شنبه 2 بهمن 6,860,000
شنبه 6 بهمن 6,860,000
سه شنبه 9 بهمن 6,860,000
شنبه 13 بهمن 6,860,000
سه شنبه 16 بهمن 6,860,000
شنبه 20 بهمن 6,860,000
سه شنبه 23 بهمن 6,860,000
شنبه 27 بهمن 6,860,000
سه شنبه 30 بهمن 6,860,000
شنبه 4 اسفند 6,860,000
سه شنبه 7 اسفند 6,860,000